lines
Wat we doen

Veilig en kwalitatief beheer van werven

Bij Boengi hebben we alles in huis om je werf van begin tot einde op te volgen. Hoewel we onze talenten ten dienste stellen van iedereen die ze nodig heeft, focussen we onze expertise vooral op nutsbedrijven zoals telecom en energieleveranciers. Ook civiele werken behoren tot onze specialisaties.

lines

Veiligheidscoördinatie

Heeft je tijdelijke of mobiele bouwplaats nood aan een veiligheidscoördinator? Dan zit je bij ons goed. Al sinds 2001 is deze activiteit het hart van ons multidisciplinair bureau.

Onze expertise aan het werk

We zetten al deze ervaring en expertise in om de bouwwerken grondig te analyseren en een uitgekiend veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen. Tijdens de werken gebruiken onze coördinatoren hun arendsoog om alle risico’s in te schatten en gevaarlijke situaties te verhelpen.

Veiligheidsadvies

Ook voor advies over je plannen kan je beroep doen op de knappe koppen van Boengi. Onze ervaring geeft ons een uniek inzicht op de wetgeving rond het veilig beheer van werven. Die kennis gebruiken we om je plannen en processen te stroomlijnen en om te kijken waar je kosten kan besparen. Een veilige werf met de kleinst mogelijke prijskaart; niet slecht, toch?

 

Ik wil
een veilige werf

lines

Projectbeheer

Laat je bouwwerken op wieltjes lopen van begin tot einde met slimme software. Bijkomend zorgen we voor een traject met een stevige kadans waarin iedereen zich goed voelt. Onze Boengianen nemen met veel plezier het beheer van jouw werf voor zich, van analyse tot oplevering.

Eerstehands ervaring

Door zelf al jaren mee te werken aan projecten, weten we als geen ander waar de knelpunten zitten en hoe we iedereen doorheen het traject tevreden houden. Een uitmuntende ‘user experience’ voor alle stakeholders is ons credo.

Software die je vooruit helpt

Die knowhow vertaalt zich ook naar de ondersteunende data-omgeving die we aanbieden via onze dochteronderneming Cellows. Daarbij is ons doel om het opvolgen van je werf gemakkelijker en intuïtiever te maken door het automatisch invullen van documenten en het centraal bijhouden en beheren ervan.

 

Ik wil
een projectbeheerder

lines

Kwaliteitscontrole

Zet onze meer dan 20 jaar ervaring in voor kwalitatief hoogstaande werven.

Complete audits

Onze experten doen een grondig onderzoek van de vooropgestelde plannen om de kwaliteitsparameters te bepalen van je werf. Zowel op vlak van je eigen wensen, als de technische voorschriften volgens de relevante wetgeving en normen zoals brandveiligheid. We treden zo op als onafhankelijk orgaan om volledige objectiviteit te garanderen.

Bewaken van de parameters

Eens we deze parameters hebben opgesteld, zorgen onze controleurs dat ze ook gerespecteerd worden door de werken nauwlettend op te volgen. Dat doen we door regelmatige inspecties en open communicatie met je team.

 

Ik wil
een kwalitatieve werf

lines

Plaatsbeschrijving

Vermijd misverstanden achteraf met een uitermate gedetailleerde plaatsbeschrijving. Dat document heb je sowieso nodig. Dus waarom het niet laten maken door iemand die toch al ter plaatse is en als ervaren, onafhankelijke partij weet waar je op moet letten.

Uitgebreid verslag

Onze plaatsbeschrijvingen bestaan uit een proces-verbaal voorzien van de nodige foto’s of video’s, steeds met duidelijke datering voor elk bewijsstuk. Zo maken we een heldere melding van de toestand en de aard van wegen, voetpaden, boordstenen, verlichting,… Kortom alles wat nodig is voor een goed verloop van de werken voor, tijdens en na.

 

Ik wil
een plaatsbeschrijving

Hoe kan je onze diensten afnemen?

Detachering

Nood aan je eigen Boengiaan? Geen probleem, we zoeken het geknipte profiel voor jouw vraag en plaatsen het in je team voor zolang je de helpende hand nodig hebt.

Projectwerk

Ook wie even nood heeft aan ons arendsoog of expertise, kan ons tijdelijk inschakelen voor een bepaalde werf of taak. Zo nemen we de druk op je project en team even weg als die te groot wordt.

Consultancy

Niet zeker hoe je de veiligheid van een bepaald project moet aanpakken of kan je advies gebruiken over je processen? Dan staan onze consultants je graag bij met hun expertise. Zo kwamen we in het verleden al tot innovatieve oplossingen die door heel de sector werden overgenomen.

 

We zijn hoofdzakelijk actief in

Telecom

Telecom

Energie

Energie

Civiele werken

Civiele werken

lines

Het Boengi-verschil

Boengi is vandaag een gevestigde waarde in de markt. Dat zijn we niet zomaar geworden. Toewijding en een passie voor ons werk zijn deel van ons standaardpakket. Zo maken wij het verschil voor onze klanten.

Langdurige samenwerking

We geloven dat de beste resultaten voortvloeien uit een langdurig partnership dat stoelt op een grote dosis enthousiasme. Met gemotiveerde mensen aan beide kanten van de tafel komen we zo tot de gepaste antwoorden op elke vraag.

Initiatief

Bij Boengi blijven we niet stilzitten tot jij ons een concrete vraag stelt. We nemen zelf het initiatief om verbeteringen aan je project op te snorren. Bovendien werken onze mensen niet enkel proactief aan je werf, maar ook aan zichzelf. Zo krijg je een expert in het team die net zoals een goede wijn alleen maar beter wordt met de tijd.

Research en development

We kijken voortdurend hoe we onze sector kunnen verbeteren voor iedereen. Uit die ambitie vloeide bijvoorbeeld onze dochter Cellows. Ook ter plaatse op de werven zorgen we voor innovatie. Zo bedachten we een unieke manier van beveiliging voor werken aan masten op daken.

Openheid

Duidelijkheid en transparantie is belangrijk in elke samenwerking. Voor ons is openheid en goede communicatie dan ook van groot belang. Samen met teamwork is dit dé katalysator voor een geslaagd project.

Zelfstandigheid

We gaan steeds aan de slag met een grote verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid. Dat werkt volgens ons ook het best. Ons doel is namelijk jou ondersteunen bij het succesvol opleveren van een werf. Je steeds moeten storen met vragen is dus niet een hulp.

Hands-on werken

Bij elke opdracht vatten we steeds de koe bij de horens. We gaan altijd bedachtzaam te werk en vliegen niet blindelings in een opdracht. Luisteren, analyseren en een plan formuleren blijft belangrijk, maar het eindeloos discussiëren laten we liever achterwege. Onze takenlijst zien we graag afgewerkt.

Out-of-the-box denken

Wat kan er anders? Wat kunnen we nog extra doen? Bij Boengi denken we graag een stapje of twee verder over hoe we jou het beste kunnen helpen. Creatief denken en out-of-the-box afhandelen is ons ding.

Regionale verspreiding

In een oogwenk staan we op je werf. De Boengianen zijn namelijk verspreid over heel het land waardoor we snel kunnen inspringen indien nodig.

Contacteer ons

koffie@boengi.be

Kapelsesteenweg 60
2930 Brasschaat